El-Azim

Zatı, isim, sıfat ve fiilleri itibariyle pek ulu, büyük, yüce