El-Muhsi

İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve koruyan