Ez-Zahir

Varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan