Esmaül Hüsna

El-Müzill

Boyun eğdiren, zelil eden, alçaltan

Es-Semi

Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan

El-Basir

Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören

El-Hakem

Hüküm veren, son kararı veren

El-Adl

Adil, insaflı, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan

El-Latif

Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar, ihsan sahibi, insanlara hak ettiklerinden fazlasını veren, her şeyin detayını, sırlarını en iyi bilen, işleri çok hassas düzenleyen, gözle görülmeyen

El-Habir

Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilen, haber veren

El-Halim

Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, heyecanlanmayan, acele etmeyen, hoşgörülü, teenni ile hareke eden

El-Azim

Zatı, isim, sıfat ve fiilleri itibariyle pek ulu, büyük, yüce

El-Gafur

Çok affeden, çok bağışlayan

Eş-Şekur

İbadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendiren

El-Aliyy

Şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan

El-Kebir

Zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük

El-Hafiz

Varlıkları yok olmaktan koruyan

El-Mukit

Her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükafat veren

El-Hasib

İnsanları sorgulayan, hesaba çeken

El-Celil

Ulu, kudretli, yüce, azamet ve Kibriya sahibi

El-Kerim

Değerli, şerefli, çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan

Er-Rakib

İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, haber alan, murakebe edip koruyan

El-Mucib

Duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren

El-Vasi

Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, bütün yaratıklara rızık veren, nimet ve ihsanı bol olan

El-Hakim

Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan

El-Vedüd

Müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilen

El-Mecid

Çok şerefli, çok itibarlı

El-Ba'is

Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, uyarıcı ve müjdeci olarak peygamber gönderen, kıyamette şahitler getiren